تشکر از بینش‌پژوه، با یادی از فریدون فرخزاد

بنشپژوهکاری جدید از شاهکار بینش‌پژوه در اینترنت روی یوتیوب پخش شده است. کاری است شنیدنی، حرفه‌ای و با استانداردهای جهانی، سبکی جدید در خوانندگی از سوی خواننده شنیده می‌شود و برای نقد هنری از این کار نکات مثبت کم نیستند. اما، این تشکر از سوی نقطه، دارای سویه‌ی دیگری هم هست. و آن چیزی‌ست که در «کلاسیک» شدن کار هنری و هنرمند بسیار نقش به‌سزا و بااهمیتی دارد. به خواندن ادامه دهید «تشکر از بینش‌پژوه، با یادی از فریدون فرخزاد»