صراحتی درباره‌ی ۲۰ گزاره‌ی صریح زیدآبادی

زیدآبادیسایت رادیو زمانه، مطلبی را به چاپ رسانده است که برگرفته از تلگرام احمد زیدآبادی است. زیدآبادی خود نام «بیست گزاره صریح و شفاف درباره‌ی شرایط کشور» را برای این مطلب تلگرامی‌اش برگزیده است. انتخاب این نام از دو مسئله مهم می‌گوید؛ زیدآبادی باور دارد با این گزاره‌ها شرایط کشور را شفاف و صریح بررسی کرده است و  نگاه‌ خود به شرایط کشور را نیز صریح بیان نموده است.  به خواندن ادامه دهید «صراحتی درباره‌ی ۲۰ گزاره‌ی صریح زیدآبادی»