ایران همانند آینه‌ی شکسته می‌ماند

safouraتقدیم به صفورا غله‌زاری
چند روزی پیش به همت دست‌چین مطالب در سایت مردم‌ریپورت با مطلبی برخورد کردم که اگر آنرا نخوانده بودم جدا جای افسوس داشت. خاطرم نماند که لینک مطلب را مردم ریپورت از کجا گرفته بود اما تییتر مطلب و فحوی آن در خاطر ماند تا بازگردم و باز آنرا بخوانم. تکان دهنده بود. از این منظر، که در ایران،
تفاوت نگاه به زندگی و انسان چقدر بین ایرانیان عمیق‌تر می‌شود و فاصله‌ها بین درک آدم‌ها از زندگی بسیار بزرگ شده است. به خواندن ادامه دهید «ایران همانند آینه‌ی شکسته می‌ماند»