روزگار سیاه زنان سیاه‌پوش داعش

داعش

در بین این زنان از همه «بازنده‌تر» آنهایی هستند که از اروپا عازم زفاف داعشیان شده‌اند. از قلب اروپا چه با اتنیک اروپایی و چه با اتنیک مهاجر، این جهان را نپسندیده و بسوی زیستن در زیر چادرها و خیمه‌های آیات خشن قرآنی دل بسته‌اند. چادر‌های سیاه بر تن، زیستن در کنار تعفن داعشیان را بر این زندگی در اروپا ترجیح داده‌اند. به خواندن ادامه دهید «روزگار سیاه زنان سیاه‌پوش داعش»