چاقوکش با عزت و چاقوکش بی عزت

Caqgouاین فرد آنقدر بر سر حرف‌هایش می‌ایستد که حتی شعبده‌باز سیاسی چون جواد ظریف نیز با اتکا به وعده‌های انتخاباتی او باور دارد که در دوره‌ی اول ریاست جمهوری او آمریکا با ایران وارد جنگ نظامی نخواهد شد و با صراحت آبروی سیاسی خود را به قمار می‌گذارد و پیش‌بینی می‌کند که جنگی بین ایران و آمریکا رخ نخواهد داد؛ از دید ظریف، ترامپ آدم ساده‌ای است! و گرنه سیاست، از رفتار و وعده‌های روحانی با مردم‌اش، جان می‌یابد. به خواندن ادامه دهید «چاقوکش با عزت و چاقوکش بی عزت»