علوی‌تبار در گردابِ نظریه‌ها‌ی بهبودخواهی

علوی تبار ۲علیرضا علوی‌تبار مدتی پیش جمع‌بندی تئوریکی را برای نیک شناساندن این مفهوم که اصلاحات در جوامع مربوط به طیف «خاص» جامعه می‌شود و «عام» جامعه را نمی‌توان در اصلاحات، بطور دینامیک سهیم دانست، مطرح کرده بود. اکنون با نگرشی جدید، که «می تواند» آبستن دگرگونی باشد، به میدان آمده است. به خواندن ادامه دهید «علوی‌تبار در گردابِ نظریه‌ها‌ی بهبودخواهی»