سلاله‌ی سردار سازندگی برای قدرت نقشه می‌کشند

persianblogاو بدنبال وارد شدن بر سر این میز قمار منافع و شانس ملت ایران برای رهایی از خامنه‌ای و بازماندگان و پاچه‌خوران خامنه‌ای است. امید دارد که با دگرگونی بزرگ‌تری در شرایط سیاسی کشور و افزایش فشار دولت دونالد ترامپ به بیت رهبری، بتواند از طریق «آبروی سیاسی پدرش» و آنهم پس از سال ۸۸، جایگاهی برای نفوذ به میدان مردم بیابد. زندان هم که رفته است. زن هم که هست. به خواندن ادامه دهید «سلاله‌ی سردار سازندگی برای قدرت نقشه می‌کشند»