درسی از جدال فیفا و آیات عظام

fifaاگر در این جدال، حرف فیفا پیش رفت و جمهوری اسلامی با توجیه و چک و چانه، راهی را گشود که دکان فتوی کساد و بی‌آبرو نشود، و زن‌ها هم بتوانند یکجوری در استادیوم‌ها باشند، آنوقت مردم باید باورشان به خود بیشتر شود. هر‌چند تهدید و سخت‌گیری فیفا کارساز بوده است، اما در اصل این خواست مردم، زنان ما‌ست که بر سینه‌ی جمهوری اسلامی مشت می‌کوبد. به خواندن ادامه دهید «درسی از جدال فیفا و آیات عظام»