قاسم سلیمانی، قهرمان جنگ‌های نیابتی یا باتلاق جهموری اسلامی

ghasmتوافق اول: دردناک‌ترین مسئله اینجاست، از آنجاییکه بانیان جنگ‌های نیابتی با دولت مرکزی و یا بخشی از آن به توافق رسیده‌اند، بر سر یک مهم با دولت مرکزی هم عهد می‌شوند و آن اینستکه دولت مرکزی آن کشور آسیب نبیند و فرو نریزد. به بیانی، پیشاپیش توافق میكنند که حتی اگر دولت مرکزی از سوی مردم رد شد و مقبول نبود، بانی جنگ نیابتی حامی دولت باقی خواهد ماند.
به خواندن ادامه دهید «قاسم سلیمانی، قهرمان جنگ‌های نیابتی یا باتلاق جهموری اسلامی»