همصدای مبارزات طبقه‌ی متوسط

classاگر خوب دقت کنیم در اعتصابات اخیر، ترجیح زیادی وجود دارد که حرکت‌های اعتراضی همگام با کارگران و زحمتکشان كشور روی دهند چرا که یکی از اهداف این همسویی، سازماندهی اعتراضات طبقه‌ی فقیر است. بی‌شک حضور در میان دینامیسم مبارزات این طبقه بهترین دستاویز همه‌ی کسانی است که می‌خواهند ایران با بلایای کمتری دوران گذار از جمهوری‌اسلامی در نوردد. به خواندن ادامه دهید «همصدای مبارزات طبقه‌ی متوسط»