چرا مجتبی خامنه‌ای آفتابی نمی‌شود؟

ویسی

این پنهان ماندن مجتبی در پس پرده‌ی اندرون، نشان از عدم اطمینان خامنه‌ای از فردای حکومت‌اش نیز دارد. چرا نباید بار دیگر نام «خامنه‌ای» در سپهر جهان سیاسی تشیع نام بندد؟ مجتبی می‌تواند به مسکو، عراق و یا دمشق بگریزد و در آنجا باز قهرمانی از قهرمانان شیعه، در لباس یک ملای آرام و ساده‌زیست زنده باشد. تا شاید روزی به کار آید. به خواندن ادامه دهید «چرا مجتبی خامنه‌ای آفتابی نمی‌شود؟»