یکی بگه! چه خبره؟

کظرد

— بخشی از مردم و اپوزیسیون ایران، روی نیروهای نظامی کرد در حمایت از دموکراسی «برای ایران» حساب می‌کنند، آنوقت یک دفعه چنین آبروریزی بشود!! خبر پشت خبر، زمینه سازی مذاکرات، بزن و بکش، بمباران، انکار، سکوت، و باز یک سری کنش و واکنش‌های مبهم را از آدم‌های پخته‌ی سیاست باید شاهد بود… جدا، کسی می‌تواند بگوید چه خبر است؟ این جمهوری اسلامی‌ست که به خواندن ادامه دهید «یکی بگه! چه خبره؟»