خاتمی! پنبه در گوش‌ها و حرف‌ها در دهان

angryاین‌ استخوانی که در گلوی خامنه‌ای و نظام گیر کرده، موجب شده است تا دوباره از خاتمی مدد بجویند. از او خواسته‌اند تا این «آبروی» نگندیده‌اش را، که برای مشتی پیرمرد «آکادمیک» در اروپا موجب بالارفتن ابروها و لبخند و تاییدی است، به میدان آورد. اما عاقلان و حتی کاسه‌بدست‌های سیاست در اروپا می‌دانند که خاتمی هیچ نیست. به خواندن ادامه دهید «خاتمی! پنبه در گوش‌ها و حرف‌ها در دهان»