بدون امید و کلید، بسوی فردا باید رفت!

مکربه کدام سمت پیش می‌رویم؟ فردای کشورمان چگونه است؟ شرایط ایران با ادامه‌ی اقدامات جنجالی و فشارهای اقتصادی از سوی آمریکا چگونه خواهد شد/بود؟ همچنان اینگونه پرسش‌ها را در پیش رو داریم.  اما یک چیز را نباید نادیده گرفت و آن اینکه در این میان، دولت روحانی و اصولگراها تا تکمیل سیاست‌های «موذیانه» خود پافشاری خواهند کرد. حتی جنگ هم مانع مذاکرات نیست.  به خواندن ادامه دهید «بدون امید و کلید، بسوی فردا باید رفت!»