هشدار کنفرانس لهستان به ما؛ نبودِ دولت در تبعید!

doolat

آمریکایی‌ها امکان دارد به تشخیص خود کسی یا کسانی را برای این امر برگزینند و با آنها مشورت کنند و آنها «ما و شما» نباشیم. آنوقت هم نمی‌توان آمریکایی‌ها را محکوم کرد زیرا به هر روی آنها با ایرانیان مشورت کرده‌اند. امیدواریم که آنها از بین طرفداران فروپاشی جمهوری اسلامی، هشیارترین و وطن‌دوست‌ترین مشاوران باورمند به دموکراسی را دست‌چین کنند. به خواندن ادامه دهید «هشدار کنفرانس لهستان به ما؛ نبودِ دولت در تبعید!»