چند هیاهو و چند هنرمند، و ناگفته‌ها! 

دو هفته‌ی گذشته در کنار بحران جنگ روسیه و اوکراین، مذاکرات برجام،  پیامد‌های دولت ناكارآمد رییسی و اقتصاد درمانده‌ی ایران، و صحنه‌های دردناک فرورفتن بیشتر مردم ایران در فقر دامن‌گیر، رسانه‌های ایرانی و شبکه‌های اجتماعی با مطالبی درباره‌ی چند هنرمند سرشناس و خوش‌کار ایرانی درگیر شدند و آخرین آن‌ها پخش مصاحبه‌ی هما سرشار با گوگوش، در این گیر و دار بود! جهان هنر، بویژه هنر موسیقی و سینما، تا بوده‌ست اینگونه بوده و همیشه حاشیه‌سازی و حاشیه‌ی زندگی هنرمندان در همه‌ی کشورهای جهان از مطالب مورد توجه مردم هستند.

به خواندن ادامه دهید «چند هیاهو و چند هنرمند، و ناگفته‌ها! «