سیر تحلیل مسائل سیاسی از صافی زمان

مهرانتحلیلی از مهران امیر‌احمدی از اینکه انقلابی، ایران را در انتظار است در آپریل ۲۰۱۶ منتشر شده است. این تحلیل را در زیر آورده‌ایم. پس از خواندن چندین مقاله در هفته‌های اخیر پیرامون اینکه انقلاب چیست و چگونه است و چه زمان و آیا در ایران رخ خواهد داد، در جستجو و چرخش لابلای اینگونه نظریه‌پردازی‌ها با مقاله مذکور، که آنرا حدود سه سال پیش خوانده بودم روبرو شدم.  به خواندن ادامه دهید «سیر تحلیل مسائل سیاسی از صافی زمان»