چهره‌های تبعیض و چالش‌های دموکراسی

equalityولادیمیر پوتین به نوشته‌ی روزنامه مسکو تایمز در هفته‌های گذشته پیرامون یک  مسئله موضوع‌تراشی کرده است تا نظرات را محک بزند. او می‌خواهد «رشوه» را در روسیه مشروعیتی اخلاقی و قانونی ببخشد و تعریفی «موجهه» بر آن بگذارد. او می‌خواهد در موارد ویژه‌ای رشوه را مجاز بداند. این دیدگاه پوتین به تغییرات قانونی باید منجر شود که در «موارد ویژه»‌ای رشوه را جرم ندانند و پیگیر مسئولی که رشوه گرفته است نشوند. به خواندن ادامه دهید «چهره‌های تبعیض و چالش‌های دموکراسی»