بازگشت بیگاری مادران پیش‌دبستانی‌ها در کره‌ی شمالی

jon 2.pngحتما همه‌ی ما فیلم و کارتون‌های شیرین درباره‌ی داستان «رابین‌هود» را دیده‌ایم. داستانی که از وقایعی برگرفته شده است که در غیاب پادشاه انگلستان «ریشارد شیر‌دل» در کشورش روی می‌دهد. شرایط اقتصادی سخت به آزار و استثمار مردم توسط پرنس جان، نماینده‌ی ریشارد، می‌انجامد. پرنس جان بیرحمانه از مردم و بویژه تهیدستان مالیات و غرامت می‌گیرد و آنها را برای سرپیچی مجازات می‌کند. به خواندن ادامه دهید «بازگشت بیگاری مادران پیش‌دبستانی‌ها در کره‌ی شمالی»