دست‌کم مشهد را سامان می‌دادید! برای آبروی امام رضا!

پارسال ماه مارس بود که با نام نوروزانه‌ها و عبارت زشت «اگر میتوانی، برو نمیر!» مطلبی را در سایت نقطه جای دادیم. عبارت زشت را از دهان زشت‌گوی آقازاده وام گرفتیم که گفته بود «اگر نمیتوانی، برو بمیر»! نوروزانه‌ها نیز، پیش‌درآمدی گوشخراش برای سال پیش رو و فاجعاتی که می‌شد فهمید دولت حسن روحانی و بیت سید‌علی برای کشور دامن می‌زنند، بود. پیش‌بینی شد که کنترل و درمان بیماری کورونا، در ایران که مشهد و قم را دارد، به بی‌آبروگی خواهد انجامید.

به خواندن ادامه دهید «دست‌کم مشهد را سامان می‌دادید! برای آبروی امام رضا!»