«گذار بی خشونت» یا ملاحظه‌کاری با خشونت

porthanآنچه که در تمام مباحث حول مفهوم و نوع خشونت مشکل‌آفرین بوده است و در زمینه‌های اجتماعی و سیاسی خشونت را به زیر سوال برده است نوع نگرش «اخلاقی» به مقوله است و با این استناد که خشونت «نیک‌خویی» بشر را زایل می‌گرداند و بشر را از تمرین و ممارست با «تدبیر» بی‌نیاز می‌کند. به خواندن ادامه دهید ««گذار بی خشونت» یا ملاحظه‌کاری با خشونت»