احتمال گزینه نظامی آمریکا برای ونزوئلا تا چه حد است؟

ونزوئلابسیاری از کارشناسان امور سیاسی هنوز باور ندارند که کاخ سفید گزینه‌ی نظامی را برای دخالت در شرایط ونزوئلا در پیش داشته باشد.  گفته میشود که دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۷ از این گزینه سخن گفته است اما اکنون آنرا مد نظر قرار نمی‌دهد. البته آنرا یک گزینه قابل تامل می‌داند. طرفداران گزینه نظامی برای ونزوئلا شرایط فعلی را با شرایط دخالت در پاناما در سال ۱۹۸۹ مقایسه می‌کنند. به خواندن «احتمال گزینه نظامی آمریکا برای ونزوئلا تا چه حد است؟» ادامه دهید