ایران خود را به سطح «الفتح» رساند و صدای چکمه‌ی مذاکرات می‌آید!

جنگدر هفته‌های اخیر شاهد تمرکز ‌«کارشناسان ایرانی» و غیر ایرانی بر حول این مسئله که آیا آمریکا به ایران حمله نظامی خواهد کرد یا نه بوده‌ایم. نظرات دو گونه هستند؛ عده‌ای حتی آمریکا را دارای توان نظامی برای حمله نمی‌بینند و در مقالات و گفته‌های خود به این چرایی اشاره کرده‌اند و عده‌ای بر این باورند که حملات نظامی اآمریکا علیه ایران بطور جدی در کاخ سفید در حال بررسی است. روزنامه‌ی وال استریت ژورنال می‌نویسد که آمریکا طرح‌های گوناگونی را برای حمله به ایران بررسی میكند. به خواندن ادامه دهید «ایران خود را به سطح «الفتح» رساند و صدای چکمه‌ی مذاکرات می‌آید!»