لزوم بر قبول وکالت شاهزاده از سوی اپوزیسیون

اگر، باور به این داریم، که جمهوری اسلامی باید برود، و ماندن جمهوری اسلامی را برای ایران و ایرانی، سهمناک و مرگبار و نابودکننده می‌بینیم، از زمان تشکیل جمهوری اسلامی تا به امروز، امسال، سال ۲۰۲۳ میلادی، بهترین زمان برای جمع‌کردن نیروها در پشت اردوی براندازی جمهوری اسلامی می‌باشد. هرگز تمام و کمال امکانات و قرینه‌های فروپاشی این رژیم اینگونه جمع و مهیا نبوده‌اند. 

به خواندن ادامه دهید «لزوم بر قبول وکالت شاهزاده از سوی اپوزیسیون»

نوری بر فراز نکوهش حمله‌ی نظامی

انقلاب ۱۴۰۱ در حال زندگی است. برخی کارشناسان داخلی پیش بینی می‌کند که دو سال زمان برای رژیم باقی است و فروپاشی حتمی است. برونمرزیان از سه ماه تا چند سال را برای فروپاشی رژیم تخمین می‌زنند. عده‌ای نیز بسیار متفاوت به سناریوی فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی می‌نگرند و آنرا در زمانی نزدیک، هنوز مقدور نمی‌دانند. مقالات بسیار و کتب، در طول این سه ماه منتشر شدند تا نگاه آسیب شناسانه و تاکتیک‌گزین به این جنبش داشته باشند، که استراتژی مردم ایران به براندازی کشیده شده است و جدیست. 

به خواندن ادامه دهید «نوری بر فراز نکوهش حمله‌ی نظامی»

از درد مشترک مردم ایران تا انگیزه‌های نو

این جمله‌ی اخیر شاهزاده رضا پهلوی، که «بود یا نبود شیر و خورشید بر پرچم، مسئله‌ی حاشیه‌ای است و مسئله اصلی جان زندانیان سیاسی و آزادی آنهاست»، دلیلی جز انگیزه‌ی پویا را دلالت نمی‌کند. این جمله، جمله‌ای عادی نیست؛ یکی از بدیل‌های رهبریت برای ایران انقلابی امروز، با اینکه طرفدارانش، بر سر «شیر و خورشید» در توییتر غوغا و گردباد آفریده‌اند، یک  بار دیگر کار ساختار‌شکنانه‌ای را جرات ورزید و دعوای بر سر پرچم را حاشیه‌ای انگاشت.

به خواندن ادامه دهید «از درد مشترک مردم ایران تا انگیزه‌های نو»

هیچ چیز، دیگر چون گذشته نخواهد بود!

نقطه، با اینکه در نگاه مستدل به کار رسانه‌ای و تحلیل، ابدا همسوی این «تابوگرایی» فرهنگ اجتماعی و-سیاسی ایرانیان نیست، اما از آنجاییکه باید همه‌ی فریادها را بر سر دشمن بزرگ و مخوف ایران، یعنی جمهوری اسلامی می‌زدیم و زد، نقطه نیز بر آن بود تا نور کوچکی به درون تونل سیاه هویت و رفتار جمهوری اسلامی ایران باشد. گهگاهی نیز به نقد غیر‌مستقیم افرادی که خواسته یا ناخواسته، چینش‌ افکارشان، استدلال‌های در راستای تایید «سیاست‌های خارجی» جمهوری اسلامی داشت را، منتشر ساخت. آن دوران و روش، نیاز به بازنگری دارد.

به خواندن ادامه دهید «هیچ چیز، دیگر چون گذشته نخواهد بود!»

نبود استراتژی و رهبریت برای انقلاب ۱۴۰۱

مطلبی در سایت پیک ایران به چاپ رسیده است که برگردان یک کلیپ ویدئویی است. رابرت گرین نویسنده‌ی آمریکایی در این کلیپ نکاتی با ارزش را برای ارزیابی امروز و فردای انقلاب ۱۴۰۱ ایرانیان گوشزد می‌کند. او با دقت در این کلیپ به نقاط برتری و کمبودهای این انقلاب می‌پردازد و از اینکه نگرانی خود را برای سرنوشت این انقلاب در گذر زمان بیان کند، ابایی ندارد. رابرت گرین به جا می‌گوید که در ماههای آتی، نبود استراتژی مبارزه، تاکتیک‌ها و موتور متحرکه‌ی این انقلاب را به چالش خواهد کشید.

به خواندن ادامه دهید «نبود استراتژی و رهبریت برای انقلاب ۱۴۰۱»

 درک و پشتیبانی از انقلاب ۱۴۰۱؛ انقلابی که تداوم انقلاب ۵۷ نیست

بسیار باید خوشبین و خوشحال بود که بویژه جوانان و بخش بزرگ مردم ایران، علی‌رغم فضای سیاسی بسی آشفته در خارج از کشور، اینگونه در چینش و درک از گفتمان‌های سیاسی خوب عمل‌ کرده‌اند. آنها توانسته‌اند اگر چه، بدلیل اختناق درون کشور، در بازی شرکت نجسته‌اند اما با تماشای بازی ما خارج‌نشینان و تمرکز روی خطای بازی ما، از اتلاف انرژی انسانی خود، که سرمایه‌ی دیگری هم ندارند، جلوگیری نمایند. — بیاییم در این هفته‌ها و ماههای پیش‌ رو، کمی متفاوت با ۲۰۰۰ ماه گذشته باشیم

به خواندن ادامه دهید « درک و پشتیبانی از انقلاب ۱۴۰۱؛ انقلابی که تداوم انقلاب ۵۷ نیست«

شواهدی برای نگرش‌های اخیر شاهزاده رضا پهلوی 

چندی پیش شاهزاده رضا پهلوی در آخرین سخنرانی مطبوعاتی خود به چند سر فصل پرداخت که با پژواک وسیعی روبرو شد. سرفصل‌های دیدگاه شاهزاده در سه مبحث جایگزین شده بودند که در مطلبی نیز بدان پرداختیم؛ امکان تشکیل الترناتیو در درون ایران، فراخوانی برای هنرمندان و سرشناسان که در کنار مبارزات مردم قرار گیرند و عدم ابراز نام و جایگاه دول خارجی در دگرگونی‌های پر تنش جامعه‌ی ایران، نکات برجسته این سخنرانی بودند.

به خواندن ادامه دهید «شواهدی برای نگرش‌های اخیر شاهزاده رضا پهلوی «

درسی از تظاهرات اول اکتبر؛ ناگزیر از گزینش «رهبر» برای اعتراضات هستیم

تا سرانجام، یک «زن» جوان کرد، که برای بازدید از پایتخت کشورش در خیابان‌های تهران قدم می‌زد، به دست دژخیم جمهوری اسلامی افتاد. او به خیل ده‌ها هزار قربانی قبل از خودش پیوست و قربانی شد.اما او در دوران مهمی قربانی شد. در دورانی که حاکم سنگدل و خودکامه‌ی کشورش، سید علی خامنه‌ای، در بستر بیماری سختی افتاده بود و قرار بود بزودی «جشن» و سرور گزینش ولی فقیه بعدی، ایران را در بر گیرد.

به خواندن ادامه دهید «درسی از تظاهرات اول اکتبر؛ ناگزیر از گزینش «رهبر» برای اعتراضات هستیم«

ضرورت تشکیل «کمیتۀ نجات ملّی»،علی میرفطروس

بارها گفته ام که در این چهل سال، رژيم اسلامی نه تنها منابع مادی و اقتصادی جامعۀ ما را نابود كرده، بلكه اخلاق انسانی و غرور ملّی مردم ما را به تباهی كشانده است. اين رژيم نه تنها جوانان را كشته بلكه ،حسِّ جوانی را در جامعۀ ما كشته است.نه تنها زنان و دختران را سركوب كرده، بلكه احساس زیبائی و حسِّ زن بودن را سركوب كرده است… بنابراین،شعار«زن، زندگی و آزادی» چکیدۀ همۀ آرزوهائی است که در مسلخِ رژیمی مرگ اندیش  قربانی شده اند.

به خواندن ادامه دهید «ضرورت تشکیل «کمیتۀ نجات ملّی»،علی میرفطروس»

در این روزها، چه باید کرد؟

چه خواهد شد؟ آیا این آخرین خیزش مردم ایران برای رها‌سازی کشور از دست ملایان است؟ آیا این خیزش زمینه‌ساز و بستر خیزش‌های بعدی خواهد بود؟ آیا دولت‌های خارجی با ادامه یافتن این خیزش به کمک مردم ایران خواهند آمد؟ آیا اپوزیسیون خارج کشور قدمی متفاوت در راستای همگرایی و بافتار جدید بر خواهد داشت؟ آیا این اپوزیسیون می‌تواند نقش یا بخشی از رهبریت خیزش‌ها را در دست بگیرد؟ از این پرسش‌ها بدون شک برای بسیاری از ایرانیان

به خواندن ادامه دهید «در این روزها، چه باید کرد؟«

کمیل خجسته! گور پدر جمهوری اسلامی و آمریکا باهم! 

کسی با این نام و با سمت «مدیر عامل سایت رهبری» از در مظلوم‌نمایی برای جمهوری اسلامی مظلوم بر‌آمده است. و چون همیشه چوب حراج زبان تقلب را برداشته است که بخرید این منطق وامانده‌ی چهل‌ساله‌ی ما را، که قرینه‌سازی ما فقط با فقط با آمریکاست. چرا آمریکا؟ چرا چین نه؟ چرا آلمان نه؟ چرا روسیه نه؟ چرا فرانسه نه؟ چرا تا گندی در ایران بر‌آید، معیار تو، که مدیر عامل سایت کسی هستی، که در خواب هم «دشمن دشمن» می‌گوید

به خواندن ادامه دهید «کمیل خجسته! گور پدر جمهوری اسلامی و آمریکا باهم! «

وقتی آبزیست‌ها زبان می‌فهمند

آب، آغاز و پایان است. دریاچه‌ و رود و تالاب، بسی کم‌تاب‌تر از آدمی‌اند. آبزیست‌های ایران، که هزاران سال بستر و پذیرای ایرانیان بوده‌اند، در زیر بیداد زمانه به خشکی می‌گرایند. یکی پس از دیگری از مبارزه برای زندگی دست می‌شویند. گویی به از دیگر ایرانیان زبان می‌فهمند. پیام دست‌هایی که ایران را به نابودی می‌کشند، بر پاره‌آب‌های آبزیست ایران رسا و جاری است. آب‌های ایران نه اینکه کم‌تاب باشند، ولی با مرگ خود به سخن آمده‌اند تا ایرانی وامانده‌ی سرزمین سوخته نباشد.

به خواندن ادامه دهید «وقتی آبزیست‌ها زبان می‌فهمند»